Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu ENTPs: ENTP

ENTP cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của ENTP người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với ENTP kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Chào mừng đến với phần ENTP của cơ sở dữ liệu tính cách của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá các đặc tính của một trong những kiểu tính cách tò mò và sáng tạo nhất trong hệ thống Myers-Briggs. ENTPs được biết đến với tính cách phức tạp và đa chiều, sự tò mò trí tuệ không đáy và cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề. Nếu bạn là một ENTP hoặc muốn tìm hiểu thêm về kiểu tính cách độc đáo này, hãy tiếp tục đọc để khám phá một số người nổi tiếng và nhân vật hư cấu mang những đặc tính này. ENTPs là những người sáng tạo và lãnh đạo xuất sinh, thường thấy mình ở vị trí tiên phong trong các ý tưởng và khám phá mới. Họ nhanh nhạy, linh hoạt và luôn tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. ENTPs rất độc lập và tự động động cơ, luôn tìm kiếm thử thách và dự án mới. Họ có thể thích nghi cao và có thể suy nghĩ nhanh trên đôi chân, điều này làm cho họ trở thành tài sản vô giá trong môi trường cạnh tranh và nhanh nhạy. Phần này của cơ sở dữ liệu của chúng tôi dành cho khám phá những đặc tính của kiểu tính cách ENTP và tôn vinh nhiều thành tựu của một số ENTPs có ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhất trong lịch sử. Cho dù bạn là một ENTP hoặc đơn giản chỉ tò mò về loại kiểu tính cách thú vị này, cơ sở dữ liệu này sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều hiểu biết và cảm hứng khi bạn khám phá các đặc tính và đặc điểm độc đáo của ENTPs. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu tò mò, phức tạp và sáng tạo của ENTPs.

Mức độ phổ biến của ENTP so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng ENTPs: 85378

ENTP là loại tính cách Hạng sáu phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của ENTP đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng ENTPs: 85378

ENTPs thường thấy nhất ở Influencer, Giải trí và Ngôi Sao.

38 | 6%

3508 | 6%

39787 | 6%

30788 | 6%

165 | 6%

9420 | 6%

82 | 6%

1118 | 6%

360 | 6%

112 | 6%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY