Cơ sở dữ liệu INFJs: INFJ

INFJ cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của INFJ người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với INFJ kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

Chỉ số loại hình nhân cách Myers-Briggs (MBTI) là một phương pháp đánh giá nhân cách rộng rãi được sử dụng để phân loại cá nhân thành 16 loại nhân cách độc đáo. Một trong 16 loại này là INFJ, viết tắt của Introverted, Intuitive, Feeling và Judging. INFJ được biết đến với tính cách lý tưởng và đầy lòng nhân ái, và thường được mô tả là những người thông minh, sáng tạo và quan tâm tới người khác. Trong thế giới truyền thông và giải trí, có vô số những người nổi tiếng và các nhân vật hư cấu mô phỏng theo loại nhân cách INFJ. Từ các nhân vật kinh điển trong lịch sử đến những nhân vật được yêu thích trong văn học và phim ảnh, INFJ đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa trên văn hóa và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta ngày hôm nay. Cơ sở dữ liệu này nhằm mục đích khám phá cuộc đời và tác phẩm của một số INFJ nổi tiếng nhất trong lịch sử và các phương tiện giải trí. Thông qua câu chuyện của họ, chúng tôi hy vọng có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về loại nhân cách INFJ và những đặc điểm riêng biệt khiến nó trở thành một phần quý giá và được yêu mến của thế giới chúng ta.

Mức độ phổ biến của INFJ so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng INFJs: 84947

INFJs là loại tính cách Hạng chín phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

15%

Cập nhật mới nhất: February 24, 2024

Mức độ phổ biến của INFJ đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng INFJs: 84947

INFJs thường thấy nhất ở Ngôi Sao, Thể thao và Anime.

39365 | 46%

30435 | 36%

9761 | 11%

3429 | 4%

1166 | 1%

384 | 0%

171 | 0%

121 | 0%

78 | 0%

37 | 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cập nhật mới nhất: February 24, 2024

Some text some message..

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình cho một số mục đích, bao gồm phân tích, hiệu suất và quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện và tùy chỉnh trang web cho bạn. Cookie cũng hỗ trợ phân tích các mẫu lưu lượng truy cập web, cho phép chúng tôi biết những gì hoạt động tốt nhất cho khách truy cập của mình và xác định những lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện.

Hiệu suất

Cookie được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách đảm bảo rằng bạn xem nội dung dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn, cũng như các lĩnh vực mà trang web của chúng tôi có thể được tận dụng. Cookie được yêu cầu đối với một số dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vị trí an toàn và chúng đang được sử dụng bởi một số tính năng quan trọng chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn.

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình cho một số mục đích, bao gồm phân tích, hiệu suất và quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện và tùy chỉnh trang web cho bạn. Cookie cũng hỗ trợ phân tích các mẫu lưu lượng truy cập web, cho phép chúng tôi biết những gì hoạt động tốt nhất cho khách truy cập của mình và xác định những lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện.

Hiệu suất

Cookie được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách đảm bảo rằng bạn xem nội dung dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn, cũng như các lĩnh vực mà trang web của chúng tôi có thể được tận dụng. Cookie được yêu cầu đối với một số dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vị trí an toàn và chúng đang được sử dụng bởi một số tính năng quan trọng chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn.