Boo

Cơ sở dữ liệu 8w7s: 8w7

8w7 cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của 8w7 người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với 8w7 kiểu tính cách enneagram.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Enneagram Type 8w7, còn được biết đến với tên gọi "Maverick" hoặc "Challenger", là một loại nhân cách được đặc trưng bởi sự quyết đoán, sự phấn khích và mong muốn khám phá. Loại này nổi tiếng vì sức mạnh ý chí, độc lập và sự tự tin, thường đảm nhận vai trò lãnh đạo và dẫn dắt người khác. Những người xác định với loại 8w7 thường có động lực cao, tiếp cận theo mục tiêu và say mê trong việc theo đuổi ước mơ của họ. Họ không sợ chịu rủi ro và thường thành công trong những tình huống áp lực, sử dụng tư duy nhanh và độ bền để vượt qua các thử thách. Tuy nhiên, họ cũng có thể hấp tấp và đánh giá hành động dựa trên bản năng hơn là cân nhắc kỹ lưỡng đến tất cả các kết quả có thể có. Trong cơ sở dữ liệu về những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu, có nhiều nhân vật đáng chú ý có đặc điểm của 8w7. Từ các nhà lãnh đạo dũng cảm như Winston Churchill đến các nghệ sĩ quyến rũ như Elvis Presley, những cá nhân này đã để lại dấu ấn trong lịch sử và văn hóa phổ thông với tính cách táo bạo và thái độ không xin lỗi. Phần này sẽ khám phá cuộc đời và sự nghiệp của một số 8w7 nổi tiếng nhất, nghiên cứu cách mà tính cách độc đáo của họ đã tạo nên di sản của họ.

Mức độ phổ biến của 8w7 so với các loại tính cách Enneagram khác

Tổng cộng 8w7s: 94976

8w7s là loại tính cách Hạng tư phổ biến nhất Enneagram trong cơ sở dữ liệu, chiếm 7% trong tất cả các hồ sơ.

101378 | 7%

98674 | 7%

95993 | 7%

94976 | 7%

80770 | 6%

79435 | 6%

77754 | 6%

75172 | 5%

74918 | 5%

74732 | 5%

73107 | 5%

70544 | 5%

68272 | 5%

67149 | 5%

65713 | 5%

62011 | 5%

61377 | 4%

46867 | 3%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của 8w7 đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng 8w7s: 94976

8w7s thường thấy nhất ở Giải trí, Văn Học và Ngôi Sao.

4053 | 7%

99 | 7%

44458 | 7%

34115 | 7%

424 | 7%

10465 | 7%

1079 | 6%

151 | 6%

102 | 5%

30 | 5%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY