Boo

Cơ sở dữ liệu 9w8s: 9w8

9w8 cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của 9w8 người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với 9w8 kiểu tính cách enneagram.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Nhân cách Enneagram Kiểu 9w8 là sự kết hợp giữa hai đặc điểm nhân cách khác biệt - nhà hoà giải và kẻ thách thức. Những cá nhân 9w8 nổi tiếng với tính cách dịu dàng và dễ tính, cũng như thái độ quả quyết và tự tin. Họ có khả năng giúp các cá nhân hòa hợp lại với nhau và tạo ra sự hài hòa, nhưng cũng có thể giữ vững quan điểm của mình khi cần thiết. Nhân cách 9w8 là một trong những kiểu Enneagram phổ biến nhất và có thể được tìm thấy trong nhiều người nổi tiếng và nhân vật hư cấu trong lịch sử. Từ Gandhi, người đấu tranh cho sự tự do của Ấn Độ và thúc đẩy cho phong trào phi bạo lực và biểu tình hòa bình, đến Frank Underwood, chính trị gia tàn nhẫn trong bộ phim truyền hình nổi tiếng House of Cards, những nhân cách 9w8 đều đã để lại dấu ấn trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Trong phần này của cơ sở dữ liệu nhân cách, chúng ta sẽ khám phá cuộc đời và nhân cách của các cá nhân và nhân vật hư cấu nổi tiếng có cùng nhân cách Enneagram Kiểu 9w8. Từ chính trị gia và nhà hoạt động xã hội đến những nghệ sĩ và nhạc sĩ, chúng ta sẽ đi sâu vào các đặc điểm, điểm mạnh và điểm yếu của họ và hiểu được những đặc tính này đã hình thành cuộc đời và sự nghiệp của họ.

Mức độ phổ biến của 9w8 so với các loại tính cách Enneagram khác

Tổng cộng 9w8s: 46867

9w8s là loại tính cách Hạng mười tám phổ biến nhất Enneagram trong cơ sở dữ liệu, chiếm 3% trong tất cả các hồ sơ.

101378 | 7%

98674 | 7%

95993 | 7%

94976 | 7%

80770 | 6%

79435 | 6%

77754 | 6%

75172 | 5%

74918 | 5%

74732 | 5%

73107 | 5%

70544 | 5%

68272 | 5%

67149 | 5%

65713 | 5%

62011 | 5%

61377 | 4%

46867 | 3%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của 9w8 đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng 9w8s: 46867

9w8s thường thấy nhất ở Trò Chơi Điện Tử, Văn Học và TV.

194 | 10%

95 | 7%

176 | 7%

9609 | 6%

35 | 6%

353 | 6%

2750 | 5%

20443 | 3%

12813 | 3%

399 | 2%

0%

5%

10%

15%

20%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY