Boo

Nhập 7 Cơ sở dữ liệu

Danh dách đầy đủ kiểu Enneagram 7 người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với kiểu Enneagram 7 kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Enneagram Type 7, cũng được biết đến với tên gọi Người đam mê, là loại người có tính cách đặc trưng bởi sự tò mò, spontaneity và lòng khát khao phi thường cho những cuộc phiêu lưu. Loại người này thường được miêu tả như là người hòa đồng trong bữa tiệc, có một sự hăng hái lây nhiễm khiến cho người khác bị thu hút. Những người đam mê này yêu thích những trải nghiệm mới và có thể nhanh chóng trở nên chán với việc làm theo quy trình, luôn tìm kiếm những thử thách và cơ hội mới. Những nhân vật nổi tiếng đại diện cho loại người đam mê bao gồm Richard Branson, người sáng lập Tập đoàn Virgin, và nghệ sĩ hài và người dẫn chương trình Ellen DeGeneres. Năng lượng vô tận và lòng khao khát chinh phục những rủi ro của Branson đã dẫn đến thành công của ông trong nhiều lĩnh vực, trong khi DeGeneres được biết đến với sự hăng hái và tính cách lạc quan trên sân khấu và ngoài đời. Những nhân vật hư cấu mà điển hình cho loại người này là Aladdin trong phim Disney cùng tên, với tình yêu phiêu lưu và khát khao đời sống bên ngoài tường của cung điện, và Tony Stark aka Ironman, người có xu hướng tìm kiếm cảm giác mạnh và sáng tạo liên tục để nâng cao thành tích anh hùng và kỹ thuật. Các cá nhân thuộc loại Enneagram Type 7 có khả năng đặc biệt để nhìn thấy thế giới như một thế giới đầy những cơ hội và sự lựa chọn, và sự hăng hái không kiềm chế của họ có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Tuy nhiên, sự cần thiết không ngừng đối với sự kích thích có thể dẫn đến các quyết định hấp tấp và sự tránh né các cảm xúc tiêu cực có thể khiến cho họ bỏ qua những vấn đề quan trọng hoặc trở nên phòng thủ khi đối mặt. Hiểu rõ tính cách và động cơ phức tạp của loại người này có thể giúp cho cá nhân tìm cách tương tác tốt hơn với những người đam mê này trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình.

Mức độ phổ biến của Kiểu 7 so với các loại tính cách Enneagram khác

Tổng cộng Kiểu 7: 200052

Kiểu 7 là loại tính cách phổ biến nhất Enneagram trong cơ sở dữ liệu, chiếm 15% trong tất cả các hồ sơ.

101378 | 7%

98674 | 7%

95993 | 7%

94976 | 7%

80770 | 6%

79435 | 6%

77754 | 6%

75172 | 5%

74918 | 5%

74732 | 5%

73107 | 5%

70544 | 5%

68272 | 5%

67149 | 5%

65713 | 5%

62011 | 5%

61377 | 4%

46867 | 3%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của Kiểu 7 đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng Kiểu 7: 200052

Kiểu 7 thường thấy nhất ở Giải trí, Nhạc Sĩ và Anime.

8874 | 16%

958 | 16%

23351 | 15%

93411 | 15%

70344 | 14%

185 | 13%

347 | 13%

2302 | 12%

215 | 11%

65 | 11%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY