Boo

Nhập 8 Cơ sở dữ liệu

Danh dách đầy đủ kiểu Enneagram 8 người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với kiểu Enneagram 8 kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Đồng hồ Enneagram là hệ thống tính cách xác định 9 loại tính cách khác nhau. Loại 8 trong Enneagram được biết đến với tên gọi "Thách thức", nổi bật với những đặc trưng mạnh mẽ và quyết đoán. Các cá nhân có loại tính cách này rất ý chí mạnh mẽ, tự tin, quyết tâm và thường được xem như những nhà lãnh đạo hoặc người bảo vệ tự nhiên. Ở phần này của cơ sở dữ liệu tính cách, chúng ta sẽ khám phá những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu khác nhau có đặc điểm của Loại 8. Những cá nhân này sở hữu một sự hiện diện mạnh mẽ và mong muốn kiểm soát môi trường của mình, thường dễ dàng tiếp quản sự tình mà họ gặp phải. Sự dũng cảm, sự tin tưởng và lòng trung thành không động摇 của họ là một tài sản quý giá cho bất kỳ đội nhóm nào. Một số cá nhân nổi tiếng được cho là có tính cách của loại 8 bao gồm Martin Luther King Jr., Winston Churchill và Oprah Winfrey. Trong khi đó, những nhân vật hư cấu có loại tính cách này bao gồm Tony Soprano của Sopranos, Darth Vader từ thương hiệu Star Wars và Scarlett O'Hara từ Gone with the Wind. Phần này của cơ sở dữ liệu nhằm mục đích trình bày một phân tích sâu sắc về tính cách, hành vi và cách tiếp cận lãnh đạo của mỗi người, mang lại cho độc giả cái nhìn sâu sắc vào ý nghĩa của việc thể hiện tính cách Enneagram của Loại 8.

Mức độ phổ biến của Kiểu 8 so với các loại tính cách Enneagram khác

Tổng cộng Kiểu 8: 175746

Kiểu 8 là loại tính cách Hạng nhì phổ biến nhất Enneagram trong cơ sở dữ liệu, chiếm 13% trong tất cả các hồ sơ.

101378 | 7%

98674 | 7%

95993 | 7%

94976 | 7%

80770 | 6%

79435 | 6%

77754 | 6%

75172 | 5%

74918 | 5%

74732 | 5%

73107 | 5%

70544 | 5%

68272 | 5%

67149 | 5%

65713 | 5%

62011 | 5%

61377 | 4%

46867 | 3%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của Kiểu 8 đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng Kiểu 8: 175746

Kiểu 8 thường thấy nhất ở Anime, Ngôi Sao và Giải trí.

22641 | 15%

81073 | 13%

6995 | 13%

61536 | 12%

733 | 12%

306 | 12%

2059 | 11%

148 | 11%

200 | 10%

55 | 9%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY